Jenda biedt coachingtrajecten aan op maat. In een intakefase brengen we jouw situatie en jouw vraag in kaart. Gesprekken en/of manuele sessies worden afgestemd op jouw noden, steeds in overleg. De bril die we dragen is er eentje waarbij we lichaam en geest niet zien als aparte entiteiten, maar in onderlinge verbinding en beïnvloeding. Deze visie vormt de basis van waaruit we werken en die we meenemen in zowel de mentale als fysieke coachingsessies.

Onze focus ligt niet op het behalen van louter prestatiegerichte doelstellingen of successen op korte termijn. Bij ons geen kant-en-klare oplossingen, protocollen of quick fix. Wij begeleiden processen die tijd vragen en gestoeld zijn op wederzijds vertrouwen en engagement.

Wij gaan op weg met de mens achter de ondernemer en doen dat ook vanuit ons mens-zijn. Uiteraard gesteund door gedegen opleidingen en met een rugzak vol ervaring. Maar deze aspecten komen pas echt tot hun recht als er ook een klik is op menselijk vlak.

Mentale coaching - zuurstof voor de geest.

De manier waarop we verbonden zijn met de mensen om ons heen bepaalt de keuzes die we maken en hoe we ons daarbij voelen. Bij Jenda nemen we die verbindingen onder de loep. De verbinding met jezelf: hoe gaat het echt met jou, op fysiek vlak maar ook mentaal? Hoe verhoud jij je tot jouw professionele rol, jouw onderneming of bedrijf? We kijken ook naar de verbinding  met de mensen die belangrijk voor jou zijn: partner, kinderen, vrienden, familie. Meestal zijn dat de relaties waarin je je batterijen kan opladen en die de basis vormen van ‘je goed voelen’. Vaak echter komen de relaties met belangrijke anderen onder druk te staan wanneer een professioneel leven veel tijd en energie vraagt.

Fysieke coaching - Maak je lijf tot een bondgenoot!

Het lichaam is een wonderlijk iets dat ons zo veel kan brengen.  En toch…. al te vaak zien we het als iets waarop we teren, dat we uitputten om te bekomen wat we willen. Zonder stil te staan bij hoe dat lijf functioneert. Moeilijk slapen, slecht verteren, energieverlies, rugpijn, hoofdpijn,… .Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe mentale stress een uitweg zoekt via het lichaam en zo opnieuw extra stress creëert. Jenda helpt je om je lichaam te leren begrijpen en er zorg voor te dragen. Op die manier wordt jouw lichaam (opnieuw) een sterke bondgenoot die je kan inzetten als extra troef wanneer jij en/of je bedrijf in woelige tijden verkeren.