Waarom worden topsporters standaard begeleid door professionele coaches maar ondernemers, die evenzeer topprestaties moeten leveren, niet? Net als in de sport is het ook op de werkvloer vaak een kwestie van elke dag keihard werken én pieken op de juiste momenten.

In het huidige klimaat van prestatiedruk en continue beschikbaarheid lijken stress en burn-out de grootste valkuilen. Oog hebben voor je eigen weerbaarheid is niet evident wanneer het leven voorbij raast. Investeren in persoonlijke veerkracht, zowel mentaal als fysiek, dat is de toekomst.

Als professional heb je een arsenaal aan technische, intellectuele, empathische en andere vaardigheden ontwikkeld die je dagelijks inzet. Dat is de buitenste, zichtbare laag van jezelf. Hoe je precies met deze tools aan de slag gaat wordt bepaald door wie je bent, je kern. Hoe beter je je eigen kern en missie kent, hoe bewuster en gerichter je je vaardigheden kan inzetten op de werkvloer en daarbuiten. Het resultaat : meer voldoening, flow en vitaliteit.

Waarom Jenda?

Een combinatie van gesprekken en manuele behandelingen is wat onze aanpak typeert. We   werken op twee sporen, lichaam én geest. Een jarenlange ervaring in het werken met mensen heeft ons geleerd dat het loont om breed te kijken en diep te graven. De veranderingen die in dat proces plaatsvinden zijn daardoor duurzaam. Ze vormen stevige fundamenten die je niet alleen in staat stellen om jouw onderneming de identiteit te geven waar je voor 100% achterstaat, maar ook in je persoonlijk leven tevredenheid zullen bevorderen.

Het is een kwestie van investeren!

Investeren in de kern van je bedrijf en dat ben jij! Zonder water geen bloemen. Dat geldt ook voor jou en jouw bloemen. Je investeert zonder twijfel heel wat in je job. Samen bekijken wij hoe je een deel van dat rendement kan inzetten om ook jezelf als persoon en professional te versterken en te laten groeien.

Over kwetsbaarheid en kracht...

Iedereen heeft kwetsbaarheden, twijfels, angsten. Al te vaak worden deze geassocieerd met zwakte. Onterecht. Voor ons gaat kwetsbaarheid over het onder ogen zien van wat is: professioneel falen, energieverlies, dingen uit je verleden of huidig leven die je liever anders had gewild. Het is wat het is. Over sommige dingen kan je heen stappen, andere moet je aanpakken. Maar hoe doe je dat op een constructieve manier?

We zullen je vragen om in de spiegel te kijken en eerlijk te zijn met jezelf.  Wat je in ruil krijgt is helderheid en vrijheid. Helderheid die maakt dat je weet welke kant je op wil (en welke niet), vrijheid om de bijhorende beslissingen te nemen, ook al is dat tegen de stroom in. Zo maak je van kwetsbaarheid een kracht en kan je valkuilen omzetten in een bron van energie en creativiteit.